Varumärkesetablering

Är det är dags att ta steget? Vi finns vi här för att hjälpa till.

Agaton Group arbetar för att assistera er i upprättandet av lämpliga distributions- och försäljningskanaler. Vi kan hitta marknader för ert företag och kan hjälpa er att göra era produkter tillgängliga för den nordiska konsumenten.

 

Att hitta lösningar för logistik, distribution och försäljning är en tidskrävande process. Vi är bekanta med med vår marknad och vet hur man bör navigera för att finna lämpliga partners genom alla steg i försäljningsledet. Låt oss göra arbetet och presentera er med lösningar distribution, logistik och försäljning.

 

Om ert företag har en utsedd regionalansvarig, så kan våra varumärkesetableringstjänster tillhandahålla en snabb och kostnadseffektiv väg för att få era produkter att nå den nordiska konsumenten. 
Saknar ert företag en sådan person, så kan vi ta hand om det också

 

The content on this website belongs to Agaton Group AB. Logos and registered trademarks belong to their respective owner. All rights reserved. © Copyright, Agaton Group AB, 2009-