Politisk påverkan

Agaton hjälper företag och organisationer att ta fram underlag och förmedla budskap till politiker och mediala beslutsfattare. Vi kartlägger det politiska landskapet och hjälper till med strategi och genomförande för att göra din organisations kärnfråga relevant hos rätt målgrupp. Att påverka politik är ett långsiktigt arbete. Vi har stora nätverk och lång erfarenhet av politiska beslutsprocesser.