Mässor och Showrooms

Dags att visa upp era tjänster och produkter?

Agaton Group har gedigen kunskap i upprättandet av miljöer för försäljning och kundbearbetning. Vi producerar showrooms, montrar och inredningar för roadshows

- Antingen efter färdiga önskemål eller i samråd med våra kunder.

Vi ser våra kunders idéer som styrande i projektet och bearbetar dessa utefter en behovsanalys med hänsyn till budget, tidsplan och praktisk genomförbarhet. 

Vid en satsning på fysisk kundkontakt, oavsett om den är begränsad till en kort mässperiod eller om det handlar om långsiktig exponering, såsom ett showroom utgör, så är det av vikt att ta hänsyn till faktorer som brandsäkerhet och utrymningsvägar samtidigt som det ska vara representativt, attraktivt och produkt- eller tjänsteframhävande - I många fall även på en begränsad yta. 

Vi har de nödvändiga kunskaperna för att göra er satsning säker och trivsam för både kunder samt medarbetare, och vi besitter kompetensen för att utföra arbetet med finess och genomgående kvalitet.

 

 

The content on this website belongs to Agaton Group AB. Logos and registered trademarks belong to their respective owner. All rights reserved. © Copyright, Agaton Group AB, 2009-